معرفی چاپ و طرح امروز

« چاپ و طرح امروز » تحت پوشش انتشارات سلمان آزاده از سال ۱۳۸۹ در زمینه چاپ کتاب بصورت دیجیتال و افست فعالیت می‌کند.

صفحه‌آرایی، طراحی جلد و اخذ مجوزهای چاپ از دیگر فعالیت‌های چاپ و طرح امروز است.

با وجود اینکه نسخ کتاب بصورت روزافزونی در قالب فایل‌های کامپیوتری ارائه می‌شوند همچنان در دست داشتن نسخه چاپی کتاب و آرشیو کردن آن در کتابخانه‌ها ضروری است.

غالب افراد برای مطالعه کتاب نسخه چاپی را ترجیح می‌دهند و عمدتا از نسخه دیجیتال برای جستجو و بعنوان مرجع استفاده می‌کنند.

زمانی که چاپ کتاب با تیراژ کم مد نظر است، چاپ افست کارآئی نداشته و چاپ دیجیتال به کمک می‌آید. در چاپ دیجیتال حداقل تیراژ محدودیتی ندارد، تا جائیکه می‌توان فقط یک نسخه از کتاب را چاپ کرد.

خروجی چاپ دیجیتال شبیه چاپ افست است و متخصصین چاپ تفاوت آن را تشخیص می‌دهند. این روش سال‌هاست توسط شرکت‌های معروفی چون آمازون استفاده می‌شود.

در سایت چاپ و طرح امروز هزینه چاپ به دو شیوه دیجیتال و افست قابل محاسبه است.


معرفی چاپ و طرح امروز
instagramFacebook