معرفی کتاب: 105      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
دانشنامه معاصر قرآن کریم

دانشنامه معاصر قرآن کریم
سرویراستار: دکتر سیدسلمان صفوی

/ 1220 صفحه

در «دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم» ابعاد معنوی، اخلاقی، متافیزیکی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هنری تعالیم کلام الله مجید و نکات اساسی صد و چهارده سوره قرآن به زبان ساده معرفی شده است.

با تکیه بر مهم ترین منابع تفسیری تبیین وَ نسبت قرآن با فقه، کلام، فلسفه، عرفان اصیل اسلامی، مفاهیم جدید فلسفه سیاسی، علوم قرآنی این موارد برسسی شده است.

قله های ادب فارسی (حکیم فردوسی، نظامی، عطار، سنایی، مولوی، سعدی و حافظ) خطاطی، معماری و هم چنین خصوصیات مهم ترین تفاسیر قرآنی از قرون اولیه تا امروز در این بررسی ها مد نظر قرار گرفته است.

نويسندگان دانشنامه دانش آموخته -های حوزه علمیه قم و دانشگاه های ايران یا بریتانیا هستند.

ويژگي این دانشنامه نسبت به تحقیقات مشابه در غرب و ايران؛ تدوین به روش کوئیک رفرنس با رویکرد تاریخی می باشد.

با در نظرگرفتن نیازهای فکری انسان معاصر، تقریب مذاهب اسلامی و دوره جهانی شدن، با ارجاع به متون معتبر کلاسیک و معاصر تحقیقات انجام شده است.

تحقیقات انجام شده مشتمل بر 719 مدخل و 943000 کلمه است.

 دكتر سيدسلمان صفوي دانش آموخته حوزه علميه قم، دكترا و فوق دكترا از دانشگاه لندن، سردبير مجله بين المللي ترانسندنت فيلوسوفي و مؤلف بيش از بیست عنوان كتاب به زبان های فارسي و انگليسي است.


فهرست مطالب

دانشنامه معاصر قرآن کریم / سرویراستار: دکتر سیدسلمان صفوی

مقدمه سرویراستار

آب

آبرو

آتش‌بس

آثار باستانی

آخِر

آخرت

آداب تلاوت قرآن

آدم علیه السلام

آرامش

آرزو

آزادی

آزر

آسمان

آسیه

آشتی

آل ابراهیم

آل ‌داود

آل عب

آل عمران

آل فرعون

آل لوط

آل یعقوب

آیات خد

آیات سجده

آیه

آیه آمن الرسول

آیه اخوّت

آیه اُذُن

آیه استدراج

آیه استرجاع

آیه استعاذه

آیه اطاعت

آیه اکمال دین

آیه امانات

آیه امانت

آیه امتحان

آیه أمّن یجیب

آیه إنذار

آیه انفاق

آیه اولوا الأرحام

آیه بِرّ

آیه تبلیغ

آیه تحریم

آیه تحویل قبله

آیه تطهیر

آیه حجاب

آیه حِذر

آیه حفظ

آیه خمس

آیه دعوت

آیه دَین‌/ تداین

آیه رب

آیه روح

آیه زکات‌

آیه سؤال

آیه سَخْرِه

آیه شعوبیه

آیه شف

آیه صلح

آیه صلوات

آیه صوم

آیه عزت/ ‌عز

آیه غار

آیه فطرت

آیه قرآن

آیةالکرسی

آیه کنز

آیه مباهله

آیه مجاهدان

آیه مشیت

آیه مودت

آیه میثاق

آیه نب

آیه نجوا‌

آیه نفر

آیه نفی سبیل

آیه نور

آیه وَ إن یکاد

آیه وصیت

آیه ولایت

آیه‌های نامدار

ابابیل

ابتلاء

ابرار

ابراهیم علیه السلام

ابلیس

ابن سبیل

ابولهب

اتحاد

اجل

احبار

احباط و تکفیر

احتجاج

احترام

احزاب

احسان

احصان

احقاف

احکام در قرآن/ احکام القرآن

احمد

احمد غزالی و قرآن

اِخوان

اخبات

اختلاف

اخلاص

اخلاق

اخلاق ناصری (کتاب) و قرآن

اخوت

ادریس علیه السلام

اذان

اذن

اذیت

اراده

اربعین

ارتباط در قرآن

ارم

اسارت

اساطیر

اسباب نُزول

اسباط

استثناء

استسقاء

استضعاف

استعاذه

استعانت

استغاثه

استغفار

استقامت

استکبار

استکبار جهانی و قرآن

استهزاء

اسحاق علیه السلام

اسرار التوحید (کتاب) و قرآن

اسراف

اسرافیل

اسلام

اسم اعظم

اسماءُ اللّه الحُسنی

اسماعیل علیه السلام

اصحاب اخدود

اصحاب الجنّه

اصحاب ‌السبت

اصحاب شمال

اصحاب عَقَبه

اصحاب کهف

اصحاب یمین

اصل احتیاط

اصل برائت

اصل صحت

اصل لزوم

اصلاح

اضطرار

اطاعت

اطعام

اعتدال

اعتکاف

اعجاز قرآن

اعراف

اِعسار

اِفتراء

اقبال لاهوری و قرآن

اکراه

اللّه

الواح موسی

اِله

الهام

اِلیاس

الیناسیون

امام مبین

امان

امانت

امت

امت قائمه

امت وسط

امداد غیبی

امر

امر به معروف و نهی از منکر

انتقام

انجیل

انحصارطلبی

انذار

انسان

انسان کامل

انسان کامل (کتاب) و قرآن

انفاق

انفال

اول

اولوا الامر

اولوا العزم

اولیاء

اولیاء اللّه

اهل التقوی

اهل الذکر

اهل کتاب

اهل لوط

ایمان

اینترنت و قرآن

ب

بارئ

باسط

باطل

باطِن

باعث

باقی

باقیات‌ الصالحات

بخل

بدعت

بدیع

بِرّ/ بَر

برزخ

برهان

برهان محبت

برهان نظم

بسم اللّه

بصیر

بصیرت

بغی

بقعه‌ مبارکه

بقیّة اللّه

بلاغت قرآن

بلعم باعور

بنیاد‌های قرآن‌شناسی

بنیامین

بهار (ملک الشعرا) و قرآن

بیت ‌المعمور

بیت ‌المقدس

بیع

تجارت

بیعت

بیهقی و قرآن

پ

پروین اعتصامی و قرآن

پیام‌های جهانی قرآن

ت

تاریخ جهانگشا (کتاب) و قرآن

تاریخ قرآن

تأویل

تبذیر

تبرّج

تبرّک

تبلیغ

تثلیث

تجارت

تجسّس

تجسّم اعمال

تحدّی

تحریف

ترتیل

ترجمه قرآن

ترجمه و تفسیر قرآن سید حسین نصر

تزکیه

تزیین

تساهل

تسبیح

تسخیر

تسلیم

تشبیه، تعطیل، تنزیه

تصویرآفرینی قرآن

تضرّع

تعاون

تعصب

تفاخر

تفسیر

تفسیر ابن عربی

تفسیر ابن کثیر

تفسیر ابوالفتوح رازی

تفسیر ابی السعود

تفسیر اجتماعی

تفسیر اجتهادی

تفسیر احکام القرآن ابن‌العربی

تفسیر ادبی

تفسیر اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن

تفسیر انوار التنزیل بیضاوی

تفسیر البحر المحیط ابوحیّان اندلسی

تفسیر البرهان

تفسیر البیان

تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

تفسیر تاریخی

تفسیر تبیان

‌تفسیر التحریر و التنویر

تفسیر تسنیم

تفسیر تطبیقی

تفسیر ثعالبی

تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی

تفسیر جلالَین

تفسیر الجواهر طنطاوی

تفسیر حدائق الروح و الریحان

تفسیر الدر المنثور

تفسیر راهنم

تفسیر رمزی

تفسیر روح البیان

تفسیر روح المعانی آلوسی

تفسیر سورآبادی

تفسیر شاه نعمت اللّه ولی

تفسیر صافی

تفسیر صفی علیشاه

تفسیر طبری

تفسیر عرفانی

تفسیر عیّاشی

تفسیر فتح القدیر

تفسیر فخر رازی

تفسیر فلسفی

تفسیر فی ظلال القرآن

تفسیر قرآن به قرآن

تفسیر قمی

تفسیر الکاشف

تفسیر کشاف

تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار

تفسیر الکشف و البیان

تفسیر مأثور/ نقلی

تفسیر مجمع البیان

تفسیر محاسن التأویل

تفسیر المحرر الوجیز

تفسیر مراغی

تفسیر معالم التنزیل

تفسیر ملاصدر

تفسیر من وحی القرآن

تفسیر المنار

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام

تفسیر منشور جاوید

تفسیر منهج الصادقین

تفسیر موضوعی قرآن کریم (جوادی آملی)

تفسیر المیزان

تفسیر نسفی

تفسیر نور الثقلین

تفسیر و مفسران اهل سنت

تفسیر و مفسران شیعه

تقدیس

تقرّب

تقسیمات سُوَر

تقسیمات قرآن

تقلید

تقو

تقیّه

تکاثر

تَکَبُّر

تکبیر

تَکَدّی

تکذیب

تکرار در قرآن

تکلیف

تمهیدات (کتاب) و قرآن

تناسب آیات و سور

تنزیل

توّاب

تواضع

توبه

توحید

تورات

توفیق

توکل

تولّى و تبرّ

تهجّد

تهدید

تَهلیل

ث

ثنویت

ثواب

ج

جالوت

جاعِل

جامِع

جامعیت قرآن

جبّار

جبر و اختیار

جبرئیل علیه السلام

جحیم

جدل

جمع قرآن

جمعه

جن

جنّات

جنّات الخلد

جنّات عدن

جنّات‌ الفردوس

جنّة المأوی

جنّت

جنود الهی

جهاد

جهر و اخفات

جهل

جهنم

ح

حاسِب

حافظ و قرآن

حبل اللّه

حجة‌ الوداع

حجر الاسود

حجّیت ظواهر قرآن

حرص

حروف مقطّعه

حزب

حزب اللّه

حُزن

حسد

حسرت

حسن خلق

حُسن و قبح عقلی

حفظ قرآن

حَفیّ

حَفیظ

حق

حُکْم

حکمیت

حکومت

حَکیم

حلق و تقصیر

حلیت

حلیم

حَمید

حَنّان

حنیف

حوّا /حوّاء

حَی

حیاء

حیات طیّبه

ذ

ذنب

گناه

ر

رجاء

روح الارواح (کتاب) و قرآن

رؤی

رویاهایِ راستین یوسف

س

الساعه

سوره آل ‌عمران

سوره ابراهیم

سوره احزاب

سوره احقاف

سوره اسراء

سوره اعراف

سوره اعلی

سوره انبیاء

سوره انسان

سوره انشقاق

سوره انعام

سوره انفال

سوره انفطار

سوره بُرُوج

سوره بقره

سوره بلد

سوره بَیّنه

سوره تحریم

سوره تغابن

سوره تکاثر

سوره تکویر

سوره توبه

سوره توحید

سوره تین

سوره جاثیَه

سوره جمعه

سوره جن

سوره حاقَّه

سوره حج

سوره حِجر

سوره حُجُرات

سوره حدید

سوره حشر

سوره حمد

سوره دُخان

سوره ذاریات

سوره الرحمن

سوره رعد

سوره روم

سوره زُخرُف

سوره زلزله

سوره زُمَر

سوره سَبَ

سوره سجده

سوره شرح

سوره شعراء

سوره شمس

سوره شُوری

سوره ص [= صاد]

سوره صافّات

سوره صف

سوره ضُحی

سوره طارِق

سوره طلاق

سوره طور

سوره طه [= طاها]

سوره عادیات

سوره عَبَسَ

سوره عصر

سوره عَلَق

سوره عنکبوت

سوره غاشیه

سوره غافر

سوره فاطر

سوره فتح

سوره فجر

سوره فرقان

سوره فُصِّلَت

سوره فلق

سوره فیل

سوره ق [= قاف]

سوره قارعه

سوره قَدر

سوره قریش

سوره قصص

سوره قلم

سوره قَمَر

سوره قیامت

سوره کافرون

سوره کوثر

سوره کهف

سوره لقمان

سوره لیل

سوره ماعون

سوره مائده

سوره مجادله

سوره محمّد صلّی اللّه علیه وآله وسلّم

سوره مُدّثّر

سوره مرسلات

سوره مریم

سوره مزَّمّل

سوره مَسَد

سوره مُطَفَّفین

سوره معارج

سوره مُلک

سوره ممتحنه

سوره منافقون

سوره مؤمنون

سوره نازعات

سوره ناس

سوره نب

سوره نجم

سوره نحل

سوره نساء

سوره نصر

سوره نمل

سوره نوح

سوره نور

سوره واقعه

سوره هُمَزَه

سوره هود

سوره یس

سوره یوسف

سوره یونس

سیر الملوک (کتاب) و قرآن

ش

شجاعت

شجره ممنوعه

شرح صدر

شرک

شریعت

شعر و قرآن

شعر معاصر فارسی و قرآن

شعیب علیه السلام

شقاوت

شکر

شُوری

شهریار و قرآن

شیعه/تشیع

ص

صالح علیه السلام

صالحان

صبر

صبغة اللّه

صُحُف

صُحُف ابراهیم

صدق، راستگویی

صفا و مروه

صلح

صمد

ط

طاغوت

طالوت

طمع

طواف

طوبی

طور سین

طوفان نوح

طیبات

ظ

ظاهر و باطن قرآن

ظلم

ظن

ع

عالم ذر

عباد الرحمان

عبادت

عَجْز

عجله

عدل

عرش الهی

عرفان اسلامی و قرآن

عروة الوثقی

عزت

عزرائیل

عسر و حرج

عص

عصمت

عطار نیشابوری و قرآن

عفت

عقل

علم و قرآن

علوم قرآنی

علی بن ابی‌طالب علیه السلام

عیب‌جویی

عیسی علیه السلام
غ

غبطه

غصب

غلو

غنیمت

غیب

غیبت

ف

فاطمة الزهرا علیها السلام

فتح

فتنه

فخرالدین عراقی و قرآن

فردوسی و قرآن

فرعون

فضائل قرآن

فطرت

فقر

فلاح

فواصل و اختتام آیات

فیء

ق

قارون

قاعده اشتراک

قاعده جب

قاعده نفی سبیل

قاعدۀ عام اخلاقی در قرآن

قُدُّوس

قرآن: رسانه پویای جهان اسلام

قرائت قرآن

قرائات

قرائات سبع وعشر

قرعه

قصاص

قصص قرآنی

قضا و قدر‌

قَناعت

قواعد فقهی در قرآن

قوم ابراهیم

قوم الیاس

قوم بلقیس

قوم ثمود

قوم زکری

قوم عاد

قوم لوط

قوم نوح

ک

کتیبه‌های قرآنی بقعه شیخ صفی

کشتی نوح

کشف المحجوب (کتاب) و قرآن

کعبه

کُفران

کلمات قصار قرآن

کلیله و دمنه (کتاب) و قرآن

کوثر

کیمیای سعادت (کتاب) و قرآن

گ

گناه

گوساله سامری

ل

لَعْن

لقمان

لوح محفوظ

لوط

لهو و لعب

لیلة القدر

م

مادر موسی

مال

مائده‌ آسمانی

مانیفست اسلام

متشابه

مَثل در قرآن

مثنوی و قرآن

مجاز در قرآن

محاربه

محکم

محمد رسول رحمت صلّی اللّه علیه وآله

مُحْیی

مرزبان‌نامه (کتاب) و قرآن

مرصاد العباد (کتاب) و قرآن

مرگ

مریم علیها السلام

مسجد

مسجد الاقصی

مسجد الحرام

مسجد النبی

مسجد ضرار

مسجد قب

مسجد گوهرشاد و تجلی قرآن

مسخ

مصباح الهدایه (کتاب) و قرآن

مصنفات باباافضل (کتاب) و قرآن

مصنفات فارسی سهروردی (کتاب) و قرآن

معاد

معجم‌های آیه‌یاب

معجم‌های موضوعی قرآنی

معراج

معماری مساجد و قرآن

مکاشفه

ملأ اَعْلی

ملکوت

مُنکَر

موت > مرگ

موسی علیه السلام

موعظه

میکائیل

ن

ناصر خسرو و قرآن

نبأ عظیم

ندامت

نزول تدریجی قرآن

نظامی و قرآن

نظم در قرآن

نفثة المصدور (کتاب) و قرآن

نفس

نفس اماره

نفس مطمئنّه

نقبای بنی‏اسرائیل

نکاح

نمایش

نمرود

نوح علیه السلام

و

وجوه معانی آیه

وجوه و نظایر در قرآن کریم

وحدت ادیان

وسوسه

ولایت

ولیّ

ه

هاروت و ماروت

هارون

هاویه

هجرت

هنر خطاطی اسلامی و قرآن

هود علیه السلام

ی

یأجوج و مأجوج

یحیی علیه السلام

ید اللّه

یعقوب علیه السلام

یوسف علیه السلام

یهود

کتابنامه

الف. منابع عربی و فارسی

ب. نشریات

ج. نرم‌افزارها

د. منابع اینترنتی

ﻫ . منابع انگلیسی  

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز