معرفی کتاب: 106      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
عرفان ثقلین؛ مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه

عرفان ثقلین؛ مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه

مؤلف: دکتر سیدسلمان صفوی / مقدمه: پروفسور سیدحسین نصر / 340 صفحه

طریقت صفویه از لحاظ تاریخ قرون اخیر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است.

این طریقت تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران را به ‌کلی متحول کرد و برای نخستین بار پس از انقراض ساسانیان، به ایران وحدت سیاسی بخشید.

صفویه از آغاز یک طریقت شیعی بود و سهم اساسی در تغییر ایران به یک مملکت شیعه دوازده امامی داشت.

در تمام تاریخ اسلام هیچ مورد دیگری دیده نمی‌شود که در آن یک طریقت عرفانی چنین نفوذ سیاسی و مستمری در سرزمینی چنان پهناور مانند ایران داشته باشد.

طریقت صفویه مستقیماً توسط خاندان صفوی، سلسله صفویه را به وجود آورد.

ایران را متحد ساخت و مذهب جعفری را مذهب رسمی یکی از بزرگ ترین بلاد اسلامی گردانید.

البته در پایان دوره صفویه بین برخی از علمای قشری، ضدیت با عرفان به طور کلی و با طریقت صفویه بالاخص آغاز شد که ثمره آن تنها هجرت ملاصدرا از اصفهان به کهک نبود؛ بلکه تضعیف معنوی جامعه را در پی داشت، چنان که اجازه داد حمله افاغنه به ایران موفق شود و به حکومت صفوی پایان دهد.

این فاجعه به حیات سیاسی این طریقت پایان داد، اما ایران اثنی-عشری که آنها تأسیس کرده بودند، همچنان باقی ماند.

اگرچه طریقت صفویه از صحنه سیاست ایران بیرون رانده شد، اما میراث معنوی آن به حیات خود ادامه داد و به همین جهت این میراث هنوز از اهمیت فراوانی برخوردار است.


فهرست مطالب

عرفان ثقلین؛ مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه

بیانات مقام معظم رهبری در تجلیل شیخ صفی‌الدین اردبیلی

مقدمه پروفسور سیدحسین نصر

مقدمه مؤلف

عرفان ثقلین چیست؟

فصل اول: کلیات عرفان نظری و عملی

عرفان و معرفت عرفانی

عرفان نظری و عرفان عملی

1. عرفان نظری

توحید

حقیقت هستی

ولایت

ولایت الهی

ولایت رسول خدا و امام علی

2. عرفان عملی

شریعت، طریقت و حقیقت

سلوک چیست؟

سیر الی الله

سیر فی الله

حقیقت سلوک

نیت سلوک

فصل دوم: مبانی عرفان نظری طریقت صفویه

1. خداوند احد است و وحدتش حقیقی است

2. الله

الله در قرآن کریم

صفات مفرد خداوند

صفات ترکیبی خداوند

رابطه خداوند با جهان

رابطه خداوند با انسان

توحید مولی الموحدین امام علی

وصف حضرت حق در کلام امام علی در خطبه اول نهج‌البلاغه

3. توحید

الف. توحید ربوبیت

ب. توحید الوهیت

ج. توحید اسماء و صفات

وجوب معرفت به لااله الاالله

الف. پرستش، خاصِّ خداوند است

ب. وحدت صمدی

4. اصول و فروع دین

5. اهل‌بیت

6. قرآن کریم

اسم قرآن کریم

اسامی و اوصاف قرآن کریم

ساختار قرآن کریم

اندازه و حجم و تقسیمات قرآن کریم

محتوای قرآن کریم

آیه و سوره در قرآن کریم

الف. آیه

ب. سوره

حروف مقطعه یا فواتح در قرآن کریم

وحی و کیفیت نزول قرآن کریم

تنزیل

جمع و تدوین قرآن کریم

قرائت و قرّاء بزرگ قرآن کریم

قاریان هفتگانه و دهگانه قرآن کریم

آیات مکی و مدنی قرآن کریم

ناسخ و منسوخ در قرآن کریم

شأن نزول آیات قرآن کریم

محکم و متشابه در قرآن کریم

تحدی و اعجاز قرآن کریم

الف. تحدی قرآن کریم

ب. اعجاز قرآن کریم

حدوث و قدم قرآن کریم

حجیت ظواهر قرآن کریم

تفسیر و تأویل قرآن کریم

تجوید و ترتیل قرآن کریم

قصص قرآن کریم

فقه الجوارح و فقه النفس قرآنی

ترجمه قرآن کریم

علوم قرآنی

مهمترین تفاسیر قرآن کریم

هدف غایی تنزیل قرآن کریم

7. معاد و برملا شدن باطن آدمیان

8. بهشت عوام و بهشت عرفا

9. ولایت

1. ولایت فقهی

2. ولایت عرفانی

الف. ولایت عامه

ب. ولایت خاصه

ولایت شمسیه

ولایت قمریه

10. انسان کامل

11. مقامات عرفانی زبده وجود حضرت محمدمصطفی

جایگاه هستی شناسیک رسول مکرم اسلام

کارکرد هستی شناسیک

کارکرد تعامل با بشریت و جامعه

اخلاق محمدی

خاتمیت و جامعیت رسول مکرم اسلام

12. غدیر و فتوت

13. امام زمان

14. نفس

نفس به معنای ازدواج روح و جسم

15. وحدت وجود

16. رابطه علم، حجاب و معرفت الله

17. ظلم به نفس

18. معرفت نفس

19. عصمت رسول مکرم اسلام

20. ادراک حضرت حق

21 . بصيرت دل

22. صاحبدل

23. مراتب ايمان

24. نشانه هاي رفتاري ايمان

25. نشانه هاي ايمان کامل

فصل سوم: مبانی عرفان عملی طریقت صفویه

1. نیاز به مرشد معنوی

2. سیر و سلوک معنوی

3. سير الي الله، سیرفي الله و سیر مع الله

4. عمل به شريعت

5. تخليه، تصفيه و تصرف دل

6. فقر سلوکی

7. ارکان اربعه

8. شرایط قوام سلوک

صمت (خاموشي)

الف. صمت عام و مضاف

ب. صمت خاص و مطلق

جوع و کم خوري

الف. گرسنگی اختیاری

ب. گرسنگی اضطراری

خلوت

الف. خلوت عام

ب. خلوت خاص

عزلت

الف. عزلت ارادت آمیزندگان

ب. عزلت محققان

کم خوابي

الف. بی خوابی چشم

ب. بی خوابی دل

تهجد

9. ذکر و فکر

آثار و نشانه هاي ذکر مقبول

اذکار

اذکار مجلس ذکر

گزیده دعای جوشن کبیر

10. اعتکاف

11. چله‌نشینی

12. توحيد افعالي

13. اخلاق الهي، حُسن خُلق و سخا

الف. اخلاق مثبت یا حمیده

ب. اخلاق منفی یا ذمیمه

اخلاق پسندیده در قرآن کریم

اخلاق نکوهیده در قرآن کریم

14. اخلاق علوي

15. کردار علوي

16. مرگ آگاهی

شرح خطبه 20 نهج‌البلاغه(علل پنهان بودن اسرار جهان پس از مرگ)

جملات چهارگانه امام علی در خطبه 21 نهج‌البلاغه(راه رستگاری)

جمله اوّل : «إِنَّ اَلْغَايَةَ أَمَامَکمْ»

جمله دوّم: «وَ إِنَّ وَرَاءَکمُ اَلسَّاعَةَ تَحْدُوکمْ»

جمله سوم: «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا»

جمله چهارم: «فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکمْ آخِرُکمْ»

17. دعا

نيايش مولي الموحدين امام علي

آداب دعا

الف. ادعيه قرآني

ب. ادعيه اهل بيت

دعاي امام زمان

دعاي رفع گرفتاري

دعای سریع الاجابة

دعاي يَا مَنْ تُحِل

دعاي فرج

دعاي نور

دعاي قنوت

دعاي اميرالمؤمنين امام علي در قنوت

دعاي سلامتی امام زمان

ادعيه مشتمل بر اسم اعظم

18. استماع احسن قرآن کريم

19. خوف

20. سير حُبّي

21. تلاش در جلب رضايت امام زمان

22. انتظار مداوم برای ظهور مهدی موعود

23. معرفت سالک نسبت به اهل بيت

24. کشف و کرامات

25. يقين

الف. يقين حصولي

ب. يقين وصالي

26. فناي في الله

27. حال سالک

28. اخلاق سالک الي الله

تواضع

رفق و مدارا

ايثار

عفو

خوش رويي و خوش طبعي

ترک تکلُف و مُسامحت

انفاق

قناعت

ترک خصومت و غضب

تودّد و توافق

شکر مُحسن

جاه و بزرگي

29. فتوت به مثابه اخلاق اجتماعي سالک

30. عشق

31. نشانه شناسی

32. رفع گرفتاري

33. تعقيبات مشترک نمازهاي روزانه

تسبيحات حضرت فاطمه زهرا

دستور تسبيح حضرت فاطمه زهرا و اهمیت آن

تسبيح تربت

استغفار

پناه بردن به خدا

طلب خير

تسبيحات اربعه

ذکر استجابت دعا

دعاي وحدت

قرائت قرآن کریم

الف. آيةالکرسي

ب. آيه شهادت

ج. آيه مُلک

د. طلب مغفرت

ه . آيات اسم اعظم

34. سلوک رمضاني

تولد نوين

اعمال و شرايط روزه حقيقي

مراتب روزه داران

اذکار

ادعيه ماه مبارک رمضان

اقامه نماز شب

ذکر قنوتِ نماز وَتر

برکات نماز شب در گفتار اهل بيت

35. مقامات سلوک

اصول مرگ اختیاری

اصل اول: توبه

اصل دوم: زهد

اصل سوم: توکّل

اصل چهارم: قناعت

اصل پنجم: عُزلت

اصل ششم: مداومت در ذکر

اصل هفتم: توجه به خداوند

اصل هشتم: صبر

اصل نهم: مراقبه

اصل دهم: رضا

فرجام اصول دهگانه

36. برنامه اي براي آغاز خودسازي معنوي(چهل فرمان عرفانی)

دعاي پاياني

منابع

تصاویر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

فهرست آیات

نمایه اعلام و اصطلاحات عرفانی

آثار مؤلف

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز