معرفی کتاب: 113      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
اندیشه های عرفانی و سیر احوالات شیخ صفی الدین

اندیشه های عرفانی و سیر احوالات شیخ صفی الدین

مهوش السادات علوی / 280 صفحه

شیخ صفی الدین قدّس الله سرّه فرمود:

سالک زمانی از عالم بشرى رهایی می یابد كه جذبات الهى او را مجذوب گرداند.

یعنى چندان كه در عالم بشریت و عقل است و از جذبات الهی محجوب است در نقصان است و به عالم بشریت و عقل مقید است.

چون مجذوب شود و در جذبات الهى از عالم بشرى رهایی یابد، پرواى صَلاح عالم بشرى از او سلب می گردد و با کسب معرفت، از اسرار نیز آگاه می شود و به معرفت الله نائل می گردد.

لیک اگر در آن عالم بماند و او را به عالم بشرى باز نفرستند، ارشاد و تربیت از او به ظهور نمی رسد.

لذا براى ارشاد و تكمیل و تربیت بشر او را به عالم بشرى که خانه نقصان است باز پس می فرستند تا به تربیت و ارشاد و تكمیل مریدان و سالکان بپردازد.

شیخ صفی الدین قدّس الله سرّه در نظر اولیاءَالله به جمال و کمال الهی آراسته بود از این رو او را پیر تُرک می خواندند.

سالکان نیز شیخ را زرّین محاسن می خواندند. شیخ می فرمود:

وقتی دل اختیار را از من می روبید، اگر نظر لطف افكنم، عالمى معمور می گردد وَ اگر نظر قهر افكنم، عالمى ویران مى شود.

اولیاءَالله مظهر صفات الهى هستند. باطن آنها مظهر معرفت و محبت الهى وَ ظاهرشان مظهر لطف و جمال الهى است.

به ناچار هر كه با نظر اعتقادِ پاک و بصیرت در آنها نظر كند، همان نور و لطف الهى را مشاهده می کند كه آثار آن در پیشانی آنها هویداست.


فهرست مطالب

اندیشه های عرفانی و سیر احوالات شیخ صفی الدین

مقدمه: دکتر سیدسلمان صفوی

پیش درآمد

بخش اول: اندیشه های عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی

فصل اول: ارکان تعالیم طریقت صفویه

فصل دوم: سخنان عرفانی شیخ قدّس الله سرّه

فصل سوم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس الله سرّه بر یات كلام الله حکیم

فصل چهارم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس الله سرّه بر احادیث نبوى(ص)

و سخنان بزرگان عرفان و تصوف

فصل پنجم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس الله سرّه بر كلمات و عبارات مشیخ

فصل ششم: ذکر تفاسیر شیخ قدّس الله سرّه بر ابیات عرفانی

فصل هفتم: ذکر كلمات عرفانی شیخ قدّس الله سرّه در قالب حکایات

فصل هشتم: ذکر كلمات منثور شیخ قدّس الله سرّه

فصل نهم: اشعاری از شیخ قدّس الله سرّه و شرح ابیات

بخش دوم: سیر احوالات شیخ صفی الدین اردبیلی

فصل اول: احوال زمان حمل، ولادت و دوران کودکی شیخ قدّس الله سرّه

فصل دوم: ذکر احوال توفیق و طلب شیخ قدّس الله سرّه

فصل سوم: ذکر وصال شیخ قدّس الله سرّه به مرشدالاقطاب و العارفین شیخ زاهدگیلانی

فصل چهارم: احوال شیخ قدّس الله سرّه در زمان شیخ زاهدگیلانی

فصل پنجم: ذکر برخی از ویژگی های شخصیت شیخ قدّس الله سرّه

فصل ششم: ذکر ایام واپسین حیات شیخ قدّس الله سرّه

فصل هفتم: ذکر رحلت شیخ قدّس الله سرّه به حیات باقى

فصل هشتم: ذکر عظمت معنوى شیخ قدّس الله سرّه

فهرست آیات

منابع

نمایه

تصاویر

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز