معرفی کتاب: 116      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
تمنای عشق؛ تحلیل عرفانی زیارت عاشورا

تمنای عشق؛ تحلیل عرفانی زیارت عاشورا
دکتر سید سلمان صفوی

/ 48 صفحه

کتاب "تحلیل عرفانی زیارت عاشورا" از دو بخش تشکیل شده است.

بخش اول با شناسایی ساختار زیارت عاشورا در هجده فراز، به تحلیل عرفانی آن با ترمینولوژی معرفت عرفانی پرداخته است.

از استشهادات مثنوی معنوی، کلیات شمس، گلشن راز شبستری و دیوان حافظ نیز برای تبیین مفاهیم عرفانی بهره گرفته شده است.

مفاهیم عرفانی زیارت عاشورا عبارتند از:

انسان کامل، تخلیه و تجلیه نفس، مقام تسلیم، مصیبت در سلوک، مقام رغبت، مقام قرب، مقام محمود،

ولایت شمسیه و ولایت قمریه، تقابل ظلمت و نور، مقام وفای به عهد، مقام ثبات قدم و صدق.

بخش دوم کتاب، شامل متن زیارت عاشورا به خط معلی توسط هنرمند اهل دل و شیفتۀ مکتب اهل بیت (ع) آقای محمدسعید نقاشیان است.

ایشان برای نخستین بار با هنرمندی زیارت عاشورا را به خط معلی به جامعۀ عرفان و هنر ارائه کرده است.

خط معلی شیوۀ جدید خطاطی است که توسط هنرمند برجسته استاد حمید عجمی بنیان گذاری شده و از جنبۀ هنری، خطاطی مدرن ایرانی تلقی می شود.

این کتاب دارای نوآوری و برجستگی ویژه ای در آثار منتشره پیرامون این زیارت است.


فهرست مطالب

تمنای عشق؛ تحلیل عرفانی زیارت عاشورا / دکتر سید سلمان صفوی

پیش درآمد

بخش اول

مقدمه

مرجع روایی زیارت عاشورا

ساختار اجمالی زیارت عاشورا

آغازین فراز: هوالاول

دومین فراز: انسان کامل

سومین فراز: یاران حسین (ع)، سمبل اصناف جامعه

چهارمین فراز: تأثر کائنات

پنجمین فراز: مقام منیع اهل بیت (ع)

ششمین فراز: تخلیۀ نفس از رذائل اخلاقی

هفتمین فراز: مقام تسلیم و معارضۀ دائمی با ظلمت

هشتمین فراز: ناخشنودی حق از رهروان ظلمت

نهمین فراز: خون خواهی حسین (ع) و مصیبت در سلوک

دهمین فراز: مقام رغبت

یازدهمین فراز: مقام قرب فرایض و قرب نوافل

دوازدهمین فراز: مقام محمود

سیزدهمین فراز: ولایت شمسیه و ولایت قمریه

چهاردهمین فراز: تقابل ظلمت و نور

پانزدهمین فراز: مقام قرب

شانزدهمین فراز: نفرین بر ظالمان و غاصبان ولایت الهی

هفدهمین فراز: وفای به عهد

واپسین فراز: ثبات قدم و مقام صدق

حاصل کلام

منابع

بخش دوم

زیارت عاشورا به خط معلی، محمدسعید نقاشیان

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز