معرفی کتاب: 118      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
تفسیر ساختاری سوره حمد

تفسیر ساختاری سوره حمد
دکتر سید سلمان صفوی

/ 368 صفحه

بر اساس رویکرد کل نگرانه و روش ساختارشناسی؛ سوره حمد بیانگر «دایره وجود» است که اجمالاً قوس نزول و صعود را تبیین کرده است.

هر بخش متشکل از یک یا چند آیه است که با همدیگر وحدت موضوعی دارند.

در بلوک اول (آیات 1-4) با اشاره به اسماء و صفات «الله»، «رحمن»، «رحیم» و علت مبقیه جهان «رب»؛ خدا به عنوان علت فاعلی یا معطی وجود و با اشاره به «مالک یوم الدین» بودن؛ به عنوان علت غایی جهان معرفی می شود.

در بلوک دوم (آیات 5-7) کیفیت اتصال معلول (انسان) به علت غایی جهان به عنوان مبدأ اعلای وجود تبیین شده است.

در بلوک اول؛ جهان لاهوت و نزول تجلیات او به مراتب پایین تر ترسیم شده

در بلوک دوم؛ برهان امکان فقری و حیثیت ربطی جهان ناسوت با جهان لاهوت بیان شده است.

رابطه این دو جهان که دارای مبدأ واحد است بر اساس مشکک بودن مراتب وجود یا مراتب نور یا تجلیات «بود» به صورت «نمود» است.

این آیات بیان می کند که عالم وحدت الهی و عالم کثرت در رابطه با یکدیگرند.

کثرات در نهایت به امر قدسی واحد که حضرت «الله رحمن رحیم» است باز می گردند.


فهرست مطالب

تفسیر ساختاری سوره حمد / دکتر سید سلمان صفوی

مقدمه

بخش اول

فصل اول: ساختار و پاراللیسم در قرآن کریم

فصل دوم: مشخصات کلی سوره حمد

فصل سوم: تحلیل سوره حمد

فصل چهارم: ساختار سوره حمد

فصل پنجم: ساختار سوره حمد متناظر با ساختار هستی

فصل ششم: رابطه ساختاری سوره حمد و سوره ناس

فصل هفتم: رابطه ساختاری سوره حمد و سوره صافات

فصل هشتم: رابطه ساختار سوره حمد با سوره توحید

فصل نهم: آرای مفسران درباره کلمات کلیدی سوره حمد

فصل دهم: تأویلات سوره حمد

فصل یازدهم: تفسیر روایی آیات هفت گانه سوره حمد

فرجام سخن

بخش دوم

هنر کتابت قرآن کریم

هنر خوش نویسی اسلامی

خط در اسلام

خطوط شش گانه

اصول دوازده گانه خوش نویسی

خط ثلث

تذهیب

پیشینه تاریخ هنر تذهیب

هنرمندان برجسته هنر تذهیب

مکتب های تذهیب

اصطلاحات تذهیب

رنگ مایه های تذهیب

هنرهای قدسی؛ خوش نویسی و تذهیب

منابع

نمایه

تصاویر

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز