معرفی کتاب: 122      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
صراط مستقیم در قرآن

صراط مستقیم در قرآن
دکتر سید سلمان صفوی

/ 162 صفحه

«صراط مستقیم» از گفتمان های اصلی قرآن کریم و شاهراه حقیقیت است که از منظر معناشناسی؛ مبدأ متعالی در یک سو و انسان در سوی دیگر آن قرار دارند.

«صراط مستقیم» طریق صعود و بازگشت انسان به اصل متعالی خویش و اصطلاحاً «قوس صعود» است.

انسان برای وصول و اتصال به مبدأ متعالی مقدس می بایست با گذر از دهلیزها و دوایر مختلف «ذکر»، «فکر»، «عمل» و «پرکسیس» سیر و سلوک نماید تا به «صراط مستقیم» واصل گردد.

حضرت مولی الموحدین امام علی بی ابیطالب(ع) نماد و اسوه شامخ «صراط مستقیم» به شمار می روند.

«صراط مستقیم» از جنسِ شدن و تحول جوهری وجود آدمی از حال غفلت به مقام تَبَتُل تا مقام فنای فی الله و بقای بالله است؛ از مقامات تبتل تا فنا - پله پله تا ملاقات خدا.

سید سلمان صفوی؛ تحصیل کرده حوزه علمیه قم، دارای دکترای فلسفه دین و فوق دکترای فلسفه هنر از دانشگاه لندن، سردبیر مجله بین المللی «ترانسندنت فیلوسوفی» و نویسنده کتب و مقالات متعدد در حوزه قرآن شناسی، فلسفه، عرفان و روابط بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی است.


فهرست مطالب

صراط مستقیم در قرآن، دکتر سید سلمان صفوی

مقدمه مؤلف

طلیعه

ساختار تو در توی صراط مستقیم

آیات صراط مستقیم

چند نکته اساسی درباره صراط مستقیم

ویژگی های صراط مستقیم

اعتدال و معرفت

اسلام محمدی

پرستش خدای یگانه

عمل به ارزش های اسلامی

اجتناب از گناهان

حمایت محرمان، عدالت و وفای به عهد

مصالح عقلانی و وحیانی

شکرگزاری

قرآن و اسلام

اعتقاد به قیامت

پرستش و معرفت خدای یگانه

حق

پیام قرآن کریم

راه انبیا

عدالت پیشگی

پایداری و بصیرت به ارز ش های الهی

تمسک به قرآن کریم

صاحبان دانش الهی و معارف قلبی

معرفت و عمل نورانی

عدالت پیشگی خدای تعالی

مالکیت و قاهریت مطلق خدا

پرستش، معرفت و عشق

تقابل ظلمت و نور

مقام قرب خدا

ضیافت الله

دارالسلام

مقام رضا

ایمان و عمل صالح

استقامت در سلوک الی الله

مقام توکل و اعتماد به خدا

مقام جمع مطلق

راه مخصوص خدا

هدایت جامع و کامل

تجلی نور خدای تعالی در قلب

جمع بندی آیات صراط مستقیم

سالکان «صراط مستقیم»

نسبت انسان ها و صراط مستقیم

«صراط مستقیم» در حدیث و عرفان

صراط مستقیم در عرفان

صراط مستقیم در شعر فارسی

منابع

نمایه آیات

نمایه اعلام

نمایه مفاهیم

آثار مولف

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز