معرفی کتاب: 150      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
تفسیر نوین متقین و ایمان از منظر قرآن

تفسیر نوین متقین و ایمان از منظر قرآن

دکتر سید سلمان صفوی / 104 صفحه

«تقوا» از ابرگفتمان های کلام الله مجید است که در فرهنگ قرآنی و اسلامی دارای نقش اساسی است و در سپهر حیات فردی، اجتماعی و معنوی مسلمانان و جامعه اسلامی؛ نقش قلب را ایفا می کند.

«تقوا» از مفاهیم کلیدی قرآن است که از جهت معنایی با «هدایت»، «ایمان»، «نماز»، «انفاق»، «زکات»، «جهاد»، «صبر»، «ذکر» و «خوف» هم نشین است و با همدیگر یک میدان معناشناختی را تشکیل می دهند.

بر اساس این میدان معناشناختی؛ بنیان «تقوا» بر انقلاب قلبی سالک نهاده شده که او را متوجه حضرت محبوب می نماید تا عقل و قلب و کلیه اعضای خود را تسلیم آفریدگار و پروردگار جهان نماید و عاشقانه با تمام وجود به سوی مبدأمتعالی جهان پرواز کند.

با توجه به این شبکه معنایی؛ «تقوا» مفهومی فعال و پویاست، نه منفعل و ایستا.

«متقین» با شبکه معنایی «مؤمنین»، «ابرار»، «مجاهدین»، «محسنین» و «ذاکرین» هم خانواده است و در مقابل تیپ شخصیتی «فاسقین»، »کفار»، «منافقین»، «مغضوبین» و «ظالین» قرار دارد.

«متقین: انسان هایی پویا، مثبت نگر، فعال اجتماعی و معنویت گرا هستند که سبک زندگیشان براساس تعالیم حکیم کل است.

میبدی صاحب تفسیر «کشف الاسرار و عدهالابرار» معتقد است: «تقوی در سه چیز است:

خوفی که انسان را از معصیت باز دارد، رجایی که او را بر طاعت دارد و رضایی که او را بر محبت دارد.

«تقوا» سر همه طاعت ها، اصل همه هنرها و مایه همه خیرها است. «تقوا» درختی است که ریشه اش در آب وفا، شاخه اش بر هوای رضا و میوه اش دوستی خداوند است.

نه گرمای پشیمانی با آن می رسد، نه سرمای سیری، نه باد دوری، نه هوای پراکندگی.»

در تاریخ فرهنگ اسلامی؛ در باب تقوا و متقین، تحت تأثیر قرآن کریم، روایات متعدد و آرای متعدد فقیهان و عارفان بیان شده است.

خطبه متقین حضرت علی(ع) مهمترین منبع تقواشناسی روایی است. فقها دوری از گناهان و عرفا خالی بودن دل از غیر خدا را ملکه تقوا برشمرده‌اند.

کتب متعددی از منظر قرآنی، روایی، فقهی، عرفانی از دیرباز راجع به تقوا تالیف شده است.


فهرست مطالب

تفسیر نوین متقین و ایمان از منظر قرآن

مقدمه

معنای تقوا

فایده‌های اجتماعی تقوا

تقوا؛ به مثابه علم

ویژگی‌های نظری و عملی متقین

مراتب تقوا

تقوا؛ بهترین توشه راه زندگی

انواع تقوا

تقوا در جنگ و سیاست

وصیت امیرالمؤمنین علی (ع) به محمد بن ابی بکر حین ولایت مصر

اخلاق اجتماعی حاکم

اعتدال‌گرایی زاهدانه حاکم

تقوا در عقیده و عمل

تقوا در اخلاق و اقتصاد

تقوای زبان

تقوای ارکان

تقوای محبت

ابعاد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی تقوا

اوصاف اجتماعی متقین

اوصاف فردی متقین

رابطه متقین با حضرت حق

خطبه متقین امیرالمؤمنین علی (ع)

مانیفست عرفانی اهل سلوک و اصحاب قلوب

تقوای قرآنی از منظر عارفان

انواع تقوا از منظر عارفان

ایمان

معناشناسی ایمان

کاربرد ایمان در قرآن کریم

ویژگی‌های مؤمنان

پیامدهای بی‌ایمانی

مقوّمات ایمان

متعلقات ایمان

آثار ایمان

موانع ایمان

مراتب ایمان

نشانه‌های رفتاری ایمان

نشانه‌های ایمان کامل

گزیده احادیث تحف العقول راجع به تقوا

منابع

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز