محاسبه هزینه صفحه‌آرائی

  ۱. قطع کتاب:
  ۳. هزینه: تومان هر صفحه متن نهایی
  • حداقل هزینه کل: ۱۵۰ هزار تومان
  • ۱۰٪ تخفیف برای صفحه ۲۰۱ تا ۵۰۰
  • ۱۵٪ تخفیف برای صفحه ۵۰۱ تا آخر متن
  • ارائه یک نسخه چاپی تکرنگ جهت بررسی
  • مسئولیت محتوی و اشتباهات تایپی و هزینه‌ی افزوده‌ی تصحیح متن با مولف است
  • تعهد امانت‌داری متون دریافت شده
مثال: هزینه‌ی صفحه آرائی یک کتاب وزیری با متن حاوی لغات انگلیسی و درج ایندکس در انتهای کتاب، هر صفحه ۱۸۰۰ تومان است.

محاسبه هزینه صفحه‌آرائی: چاپ و طرح امروز : چاپ دیجیتال کتاب