آموزش‌های آماده‌سازی کتاب

اصطلاحات معمول در چاپ کتاب

آشنائی با قطع کتب و اصطلاحات آن

آموزش صفحه آرایی کتاب

آموزش طراحی جلد کتاب

آموزش صحافی گالینگورآموزش صفحه آرائی، طراحی جلد، فتوشاپ، گالینگور: چاپ و طرح امروز